HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI I KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/24

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023
Dzień Edukacji Narodowej 14października 2023 (szkolne obchody 12 października)
Święto Niepodległości 11listopada 2023 (szkolne obchody 10 listopada)
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2023
Trzech Króli 6 stycznia 2024
Ferie zimowe 12 lutego – 25 lutego 2024
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024
Święto Konstytucji 3 maja 3 maja2024 (szkolne obchody 30 kwietnia)
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

13 października 2023

30, 31 października 2023

….. rekolekcje 2024 (będą podane później)

2 maja 2024

31 maja 2024

Terminy związane z klasyfikacją:

Propozycja śródrocznych ocen niedostatecznych do 19 grudnia 2023 r.
Propozycja ocen śródrocznych do 12 stycznia 2024 r.
Wystawienie ocen śródrocznych do 19stycznia 2024 r.
Śródroczna klasyfikacyjna R.P. 19 styczeń 2024 r.
Propozycjarocznych ocenachniedostatecznych do 17 maja 2024 r.
Propozycja ocen rocznych do 10czerwca2024 r.
Wystawienie ocen rocznych do 17czerwca 2024 r.
Roczna klasyfikacyjna R.P. 17 czerwiec 2024 r.
Podsumowująca R.P. 26 czerwiec 2024

Zebrania z rodzicami:

12 września 2023 (wtorek) godz. 17.00

22 listopada 2023 (środa) godz. 17.00

23 stycznia 2024 (wtorek) godz. 16.30

25 kwietnia 2024 (czwartek) godz. 17.00

TOP Skip to content